Palvelut

Vahvuutenamme on erikoistuntemus sairaalatoiminnasta ja nykyisistä sairaalakiinteistöistä. Hallitsemme uudis- sekä korjausrakennuttamisen toiminnalliset vaatimukset, kustannukset ja aikatauluttamisen.

Meillä on osaamista rakentamisen ohjaamisesta keskellä toimivaa erityissairaanhoidon ympäristöä niin, että potilasturvallisuus ei vaarannu ja toiminnan häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Meillä on teknistä erikoisammattitaitoa sairaalatoiminnasta ja potilasturvallisuudesta, kuten varavoimakoneista, höyrykattiloista, lääkkeellisten kaasujen järjestelmistä, sähköjärjestelmistä, autoklaaveista ja dialyysivesijärjestelmistä. Meillä on hyvä paikallistuntemus ja nopea reagointikyky riskitilanteissa. Erikoissairaanhoidon käyttämissä kiinteistöissä korostuu erityisesti hyvien olosuhteiden merkitys ja hoidon kannalta kriittisten järjestelmien toimintavarmuus. Tehtävänämme on huolehtia monien keskeisten ja toiminalle kriittisten palvelujen tuottamisesta.