Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 23.12.2015

1a Rekisterinpitäjä

HUS-Kiinteistöt Oy
Stenbäckinkatu 9 B, PL 440, 00029 HUS
(09) 4711

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tapio Korhonen
Haartmaninkatu 4, Helsinki
050-438 1136, pysakointi [at] hus.fi

3 Rekisterin nimi

Pysäköintiasiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä voidaan käyttää myös väärin pysäköityjen ajoneuvojen seurantaan. Tietoja voidaan käyttää HUS-Kiinteistöt verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa 

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ammattinimike
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Ajoneuvojen rekisteritunnukset
  • Toimipaikan osoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella verkkokauppaa käytettäessä, tai pysäköintikorttia hakevan henkilön pysäköintikorttihakemuksen kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan HUS-Kiinteistöt Oy:n käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta HUS-Kiinteistöt Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköinen rekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. HUS-Kiinteistöt Oy ja verkkokaupan palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.